2011 m. lapkričio 26 d., šeštadienis

Su gimtadieniu Editą sveikina GK komanda!Linkime linksmo,gero,gražaus ir įdomaus bei dosnaus gimtadienio!
Sėkmingų ir kūrybingų metų!
Su GIM-TA-DIE-NIU!